Zagospodarowanie wody deszczowej

Priorytetem są dla nas rozwiązania służące magazynowaniu i wykorzystywaniu wody deszczowej. Gromadzenie wody deszczowej pozwala na oszczędzanie około 50% wody wodociągowej, oraz rozwiązuje problem związany z jej odprowadzeniem. 

PAMIĘTAJMY do celów bytowo-gospodarczych, takich jak:

– spłukiwanie WC,
– pranie,
– sprzątanie, podlewanie trawnika, mycie samochodów

 MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DESZCZÓWKĘ   

Nie dopuśćmy, aby woda nadająca się do wykorzystania spływała z naszych rynien prosto do kanalizacji i była bezpowrotnie tracona.

WODA TO CENNY SKARB, KORZYSTAJMY WIĘC Z NIEJ INTELIGENTNIE.

Materiały do pobrania: