Przydomowa oczyszczalnia Kielce

Trudne warunki gruntowe  w wielu miejscach naszego regionu, wysoki i niestabilny poziom wód gruntowych, spowodowały, iż musieliśmy bardzo uważnie dobrać oczyszczalnie do naszej Oferty.

Zależało nam na pełnej bezobsługowości, braku zapachów, niewielkiej powierzchni zajmowanej i długiej żywotności (co najmniej 20 lat).


Mamy więc w Ofercie oczyszczalnie przydomowe które;

– świetnie sobie poradzą w gruncie gliniastym o niemal zerowej przepuszczalności,

– posiadają 10 letnią gwarancję funkcyjną, 

– gwarantują wysokie parametrach oczyszczania,

– koszt eksploatacji to opróżnienie osadnika gnilnego raz na dwa lata.