Powietrze jest Wspólne

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem skraca życie o ok. 19 miesięcy. Powyższa uśredniona wartość jest wynikiem badań i analiz między innymi Światowej Organizacji Zdrowia. I choćbyśmy samodzielnie bardzo dbali o czystość powietrza to nie wszystko zależy od nas. Osoby, które żyją wokół nas w takim samym stopniu jak my sami decydują o tym czym oddychamy.

Nie mamy wpływu na charaktery ludzi mieszkających wokół nas, gdyż są one w głównej mierze wynikiem ich życiowych doświadczeń oraz nawyków, ale musimy bezwzględnie wymagać SZACUNKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI i ŚWIADOMOŚCI!!!

Spalenie 1 kg odpadów z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, worki foliowe, plastikowe wiadra, przewody elektryczne, opakowania po jogurtach) powoduje wydzielenie się 280 litrów gazowego chlorowodoru, który przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Chlorowodór zawarty w kwaśnych deszczach uszkadza w dalszej kolejności nasze błony śluzowe i układ oddechowy.

Uszkodzenie tych narządów powoduje z kolei astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe i choroby nowotworowe. Spalając 1 kg poliuretanów [pianka tapicerska, pianka poliuretanowa, odzież, gąbki, uszczelki, buty] wytwarzamy 50 l cyjanowodoru, który łącząc się w atmosferze z wodą tworzy kwas pruski, a więc jedną z najsilniejszych trucizn. Spalając sklejki, stare meble, panele podłogowe emitujemy do atmosfery rakotwórcze dioksyny.

Dioksyny?

Najbardziej szkodliwa substancja zidentyfikowana w środowisku. Jest ona 10 000 razy bardziej trująca od cyjanku potasu. Są medycznie udokumentowane przypadki chłoniaka czy mięśniaka, a także nowotworów płuc czy układu pokarmowego spowodowane dioksynami. Ponadto dioksyny zgubnie działają na hormony – najbardziej obrywa tarczyca. Większość szkodliwych substancji oddziałuje jednak długoterminowo – co widać szczególnie w przypadku chorób nowotworowych.

MUSIMY REAGOWAĆ!!!

Nie wolno nam być obojętnymi, gdyż OBOJĘTNOŚĆ na zachowania innych skraca nasze Życie, ZABIJA NAS.