Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne składaj się z dwóch odrębnych komór. Pierwsza z nich pełni rolę osadnika wstępnego, natomiast w drugiej zachodzi proces oczyszczania ścieków. W drugiej komorze znajduje się zatapialny dyfuzor dostarczający mikroorganizmom tlen. To właśnie te mikroorganizmy przekształcają ścieki w osad czynny.

Nadmiar osadu pojawiający się w drugiej komorze przepompowywany jest w trakcie oczyszczania do pierwszej komory. Oczyszczanie odbywa się etapami, każdy cykl trwa 8 godzin i jest sterowany przez programowalny sterownik. Pozwala on, wraz z możliwością regulacji systemu SOLIDOR, na optymalizację pracy oczyszczalni nawet w przypadku zmiennych warunków użytkowania oczyszczalni.

Oczyszczone ścieki możemy wprowadzić do rowu, cieku wodnego lub rozłączyć do gruntu.

Materiały do pobrania: