• katalog
POLSKI | ENGLISH

Wiedza

Witamy Państwa Serdecznie na podstronie, którą rozwijamy pragnąc przekazać Państwu jak najwięcej informacji. Poniżej umieściliśmy Wytyczne dotyczące projektowania małych przydomowych elektrowni wiatrowych. Z kolei na podstronkach tuż po lewej stronie umieszczone są aktualne Akty Prawne, szczegóły Programu Prosument oraz informacje dotyczące instalacji wewnętrznych (kolejność ich wykonywania) aby ułatwić Państwu ułożenie Harmonogramu budowy wymarzonego Domu oraz Poradnik o oszczędzaniu wody.

pdf Projektowanie elektrowni wiatrowych