Oczyszczalnie z polem rozsączającym IN DRAN

Oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego oraz pojedynczej rury rozsączającej o długości 7,2 mb ułożonej na modułach IN-DRÄN i przykrytej geowłókniną. Długość pola rozsączającego dla naszej oczyszczalni to ZAWSZE 8mb, szerokość pola jest z kolei uwarunkowana warunkami gruntowymi (maksymalna szerokość to 5m, na gruncie nieprzepuszczalnym). W Osadniku gnilnym następuje opadanie na dno wpływającej zawiesiny, beztlenowe oczyszczanie ścieków, wyrównanie temperatur, oraz regulacja strumienia wpływających zanieczyszczeń oraz ich wielkości. 

Szwedzkie moduły IN-DRÄN układane jeden za drugim składają się z geowłókniny o strukturze harmonijkowej i stanowią doskonałe środowisko rozwoju dla błony biologicznej. Budowa modułu zapewnia błonie biologicznej znakomite warunki tlenowe i tym samym doskonałe warunki rozwoju. Jedyny koszt związany z eksploatacją naszej oczyszczalni to opróżnienie osadnika gnilnego 1 raz na rok lub 1 raz na 2 lata (częstotliwość uzależniona od pojemności osadnika).

DLACZEGO SZWEDZKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Z MODUŁAMI IN-DRÄN?

Porównanie tradycyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią z modułami IN-DRÄN na gruncie piaszczystym dla jednego domu (4-5 os.). System IN-DRÄN wymaga jedynie ok. 1/8 powierzchni.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

 • Na każde warunki gruntowe (glina, ił, piasek, wysoki poziom wód gruntowych)
 • Bezobsługowe. Osadnik gnilny opróżniamy raz w roku, aby nie dopuścić do przepełnienia
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji ( 120 PLN/rocznie za opróżnienie osadnika)
 • Pojedynczy drenaż – od 5 do 8 mb długości
 • Bardzo mała powierzchnia zabudowy
 • Nie wymagają stosowania preparatów wspomagających rozwój flory bakteryjnej.
 • Osadniki gnilne bez wymiennych filtrów
 • Osadniki gnilne o bardzo wytrzymałej konstrukcji – nie wymagają fundamentu
 • Nie wymagają kosztownych, okresowych przeglądów technicznych
 • Doskonałe wyniki oczyszczania wg. surowych szwedzkich norm.
 • Najnowsza szwedzka technologia drenażowa II oraz III generacji
 • Ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjnych oczyszczalni (20lat)
 • 10 – letnia gwarancja funkcyjna na prawidłowe działanie systemu
 • Posiadają certyfikaty CE
 • Ponad 10.000 pracujących oczyszczalni na terenie Polski

Materiały do pobrania: