• katalog
POLSKI | ENGLISH

Fundacja Polska Raoula Follereau

Fundacja Polska Raoula FollereauCelem Fundacji jest organizowanie pomocy humanitarnej na rzecz najbardziej potrzebujących zarówno w Polsce, jak i w krajach misyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na trąd, cierpiących z powodu głodu, analfabetyzmu, niepełnosprawności i wykluczenia Fundacja Polska Raoula Follereau to niedochodowa organizacja, która powstała aby wspierać najbiedniejszych z biednych.

Inspiracja wypłynęła od Patrona – Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił walce z trądem, chorobą, która od czasów biblijnych jest przekleństwem ludzi biednych i zapomnianych. Fundacja prowadzi działalność w krajach misyjnych budując studnie w Afryce, prowadząc edukację oraz wspierając dzieci dotknięte chorobą głodową.

Fundacja Follereau - Youtube