POLSKI | ENGLISH

Sprzedaż

Nasza oferta obejmuje sprzedaż rozwiązań systemowych do:
  • ogrzewania (projektowanie i montaż POMP CIEPŁA, SYSTEMÓW OGRZEWANIA PŁASZCZYZNOWEGO),
  • wentylacji (projektowanie i montaż systemów WENTYLACJI MECHANICZNEJ, GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA),
  • elektrycznych instalacji wewnętrznych nisko i wysoko napięciowych,
  • systemów sanitarnych ( rozprowadzenie INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH, SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA),
  • zagospodarowania ścieków surowych (projektowanie i montaż OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH: oczyszczalnie biologiczne, oczyszczalnie z polem rozsączającym IN DRAN, zbiorniki bezodpływowe),
  • ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ (projektowanie, montaż kompletnych rozwiązań),
  • wykorzystanie energii słonecznej ( projektowanie i montaż systemów paneli FOTOWOLTAICZNYCH I ELEKTROWNI WIATROWYCH MAŁEJ MOCY),
  • BIOGAZOWNIE,
  • projektowanie BUDYNKÓW PASYWNYCH,
  • doradztwo w zakresie upraw roślin energetycznych.
Udzielamy wsparcia na każdym etapie realizacji Inwestycji, począwszy od zaprojektowania instalacji, poprzez jej montaż, po opiekę techniczną.

Przeprowadzamy procedury administracyjne związane z uzyskaniem wymaganych Pozwoleń i Dotacji.